En ingenjörsbyrå som gör skillnad

Vi låter inte alla regleringar försvåra vardagen. Tack vare vår stora erfarenhet och samlade kompetens, förenklar vi hela byggprocessen.

Kontakta oss

Våra tjänster

Vi erbjuder konstruktionsritningar, besiktningstjänster samt bygg- och projektledning till bland annat fastighetsägare, fastighetsutvecklare, kommuner och byggentreprenörer.

På det enklaste och mest professionella sättet levererar vi de bästa tjänsterna och lösningarna för alla typer av byggprojekt. Som kund hos oss har du en trygg samarbetspartner under genomförandet av ditt projekt.

Oavsett om du representerar ett företag, fastighetsbolag eller en entreprenör är du välkommen till oss.

- Välkommen att kontakta oss för ditt byggprojekt.

Konstruktionsritningar

Besiktningar

Kolfiberförstärkningar

Projekt- och byggledning

Skyddsrumssakkunnig

Kontrollansvar

Skadeutredningar

Statusbesiktning & underhållsplaner

Konstruktionsritningar

Vi utför konstruktionshandlingar och statiska beräkningar för alla slags objekt i betong, stål, trä och murverk. Vår erfarenhet omfattar flerfamiljshus, småhus, industribyggnader, kontorsbyggnader, offentliga byggnader, om- och tillbyggnader, etc. I arbetet använder vi AutoCad och Revit som datorstöd samt TEKLA för stålstommar.

Besiktningar

Åkermans erbjuder entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS för Nyproduktion och ROT projekt i södra Sverige. Våra besiktningsmän är alla certifierade via RiSE och medlemmar i SBR (Sveriges Byggingenjörers Riksförbund) för att du som kund ska få högsta kvalitet i ditt projekt.

Vi tar hand om hela besiktningsgruppen när det gäller entreprenadbesiktningar genom väl utvalda sammarbetspartners inom områden som t.ex. El, VVS, Styr och Regler, Mark, Brand m.fl. Med dem som biträdande besiktningsmän är vi en totalleverantör och kan erbjuda dig hela besiktningsgruppen.

- Förbesiktning FB

- Slutbesiktning SB

- Garantibesiktning GB (2 år) och (5 år) 

- Särskilda besiktningar SäB

 

Kolfiberförstärkningar

Kolfiberförstärkningar av betong.

Vi utför beräkningar av kolfiberförstärkta betongkonstruktionen som oftast används i ombyggnadsprojekt i större skala.

Projekt- och byggledning

Vi erbjuder Projekt- och byggledning oavsett om det är tidiga skeden eller i genomförandefasen av byggnationen. Vi erbjuder även Projekteringsledning av både systemhandling och förfrågningsunderlag samt bygghandlingsprojektering.

Byggledaren hanterar all administration av byggprojekt, övervakar produktionen - såväl utförandemässigt som tidsmässigt håller bygg- och ekonomimötengenom projektets genomförande fram till slutbesiktning. Byggledaren är den kontaktperson du behöver gentemot entreprenörer, myndigheter och andra som berörs av projektet.

Skyddsrumssakkunnig

Vi är utbildade skyddsrumssakkunniga och certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta ger oss behörighet att utföra dina kontinuerliga skyddsrumskontroller. 

Kontrollansvar

Vi är RISE-certifierade kontrollansvariga enligt PBL för både normal (N) och komplicerade (K) byggnader. 

Kontrollansvarig krävs för alla bygglovspliktiga samt anmälningspliktiga åtgärder.

Vi är medlemmar i SBR:s expertgrupp för kontrollansvariga.

Vi erbjuder gärna även utökad kontroll vid behov.

Skadeutredningar

Vi utför skadeutredningar, t ex vid inläckage, fuktskador, stormskador, sprickor och sprickbildningar. Vi undersöker och dokumenterar uppkomna problem och lämnar ett åtgärdsförslag.

Statusbesiktning & underhållsplaner

Vi utför statusbesiktningar av fastigheter och byggnader och dokumenterar byggnadens underhållsbehov eller status ur ett byggnadstekniskt och installationstekniskt perspektiv.

Vi gör även tekniska underhållsplaner för bostadsrättsföreningar. 

Åkermans Ingenjörsbyrå

Vi arbetar med kontorsfastigheter, flerbostadshus, affärslokaler, industrier, förskolor och äldreboende samt hela kvarter med enbostadshus. Åkermans Ingenjörsbyrå AB startades 1962 och är en starkt förankrad byggkonsult i sydvästra Sverige.

Vi är medlemmar i branschorganisationen Svenska Byggingenjörers Riksförbund/SBR och utför alltid våra uppdrag fackmannamässigt och med stor noggrannhet. Vi värdesätter kontinuerlig fortbildning av alla våra medarbetare för att kunna ligga i framkant och erbjuda aktuella lösningar och bred kunskap inom vårt område.

Åkermans Ingenjörsbyrå. Över 60 år i byggbranschen.

  

Jobba med oss

UNIK ÅKERMANsANDA

Vi som jobbar här har bred byggkompetens och stor erfarenhet från praktiskt byggande. Det har gett oss ett brett och givande kontaktnät med många kompetenta samarbetspartners. Det har också gett oss mängder av uppdrag genom åren. Men framgångarna beror inte bara på vad vi gör, utan hur vi gör det.

Arbetsglädje som ständigt får näring

Även om vi jobbar med enskilda uppdrag är vi alla en del av Åkermans team som alltid finns till hands med kunskap, vänskap, gemenskap och beredskap. Det skapar en trygghet, flexibilitet och arbetsglädje som smittar av sig långt ut på byggarbetsplatserna. 

Åkermansandan har gjort oss till ett sammansvetsat gäng som gör mycket roligt ihop, både på och utanför jobbet. Det här är ett familjeföretag när det är som bäst, med korta beslutsvägar, högt i tak, prestigelös stämning och flera förmåner för både kropp och själ.

Vi är alltid på jakt efter bra medarbetare som delar våra värderingar och har rätt kompetens. Är detta du?

Välkommen att skicka in din spontanansökan!
Skicka till Åsa Jönsson asa@akermans.se.

Just nu söker vi

Vi söker alltid efter nya medarbetare, men just nu har vi inga lediga tjänster. 

Det är alltid enkelt att kontakta oss.

I över 60 år har vi genom goda kundrelationer och personlig service levererat konstruktionshandlingar, kontrollansvar samt byggledning och besiktningsuppdrag i hela södra Sverige.

Välkommen att höra av dig.

Helsingborg (huvudkontor)

Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Ängelholmsvägen 29
254 53 Helsingborg

042-12 00 10

Malmö

Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

042 - 12 00 10

Våra medarbetare

Helsingborg

Ledning

Åsa Jönsson

VD
Projekt- och byggledning, Kontrollansvarig, Besiktningsman

042-19 96 92

Göran Wahlström

Styrelseordförande

042-19 96 91

Administration/Ekonomi

Carolina Foresti

Administration

042-19 96 90

Katrine Nilsson

Ekonomi, Administration

042-31 11 880

Projekt- och byggledning/Besiktning

Pontus Andersson

Besiktningsman, Kontrollansvarig

042-31 11 881

Henrik Grimborg

Projekt- och byggledare, Kontrollansvarig, Besiktningsman

042-31 11 869

Mathias Högberg

Besiktningsman, Kontrollansvarig

042-19 96 94

Christian Oppstedt

Besiktningsman

042-19 96 98

Johan Persson

Projekt- och byggledning, Besiktningsman

042 -19 96 97

Marie Sandberg

Projekt- och byggledning, Kontrollansvarig, Besiktningsman (föräldraledig)

042-31 14 599

Cecilia Widén

Projekteringsledare, Projektledare, Kontrollansvarig

042-45 33 120

Konstruktion

Erwin Elezovic

Handläggande konstruktör

042-19 96 96

Hugo Jacobsson

Handläggande konstruktör

042-19 96 93

Hugo Fehrlund

Konstruktör

042 – 31 14 598

Josefin Olsson

Konstruktör

042-19 96 95

Ola Teinvall

Konstruktionschef, Kontrollansvarig, Skyddsrumssakkunnig

042-19 96 99

Malmö

Konstruktion

Elnes Aljija

Uppdragsansvarig konstruktör

040-60 78 544

Tommy Lindgren

Konstruktör (tjänstledig)

040-60 78 547

Claes Petersson

Uppdragsansvarig konstruktör

040-60 78 545

Arlind Tahiri

Avdelningschef Malmö, Uppdragsansvarig konstruktör.

040-60 78 546

Besiktning/Projekt- och byggledning

Roine Collin

Besiktningsman, Projekt- och Byggledning

040-60 78 542

Vi guidar dig till rätt tjänst för ditt projekt.

info@akermans.se